В община Велинград се проведе отчетно-изборна конференция

26.03.2016 г.

На 26.03.2016 г. се проведе отчетно-изборна конференция в община Велинград, област Пазарджик, където за председател на общинския съвет на БСП бе избран Георги Янчев, по информация на политическия организатор Евгений Белий. За членове на НС на БСП са номинирани Георги Янчев, Георги Пукнев, Иван Лебанов, Иван Палигоров, Стефан Юруков и Веладин Битовски. За председател на НС на БСП бе номиниран Янаки Стоилов. За делегати на 49-ти Конгрес на БСП са нимонирани Георги Янчев, Васил Аврамов, Костадин Шулев, Стефан Юруков.