Проведе се общо събрание на БСП-Стрелча

актуална информация към 31.03.2016 г.

Проведе се общо събрание на общинската оранизация на БСП в Стрелча, в област Пазарджик. На него по информация на Евгений Белий за председател на БСП-Стрелча беше избрана Донка Младенова, за председател на НС на БСП бяха номинирани Михаил Миков и Янаки Стоилов, а за членове на НС на БСП Михаил МИков, Янаки Стоилов и Евгений Белий.

За делегат на конгреса бе избрана Донка Младенова.