Проведе се общо събрание на БСП – Сърница

актуална информация към 10.04.2016 г.

 Проведе се отчетно изборно общо събрание на Общинския съвет на БСП-Сърница. На него, по информация на Евгений Белий, за председател на партийната организация бе избран Гюрсел Мусов. Той бе избран и за делегат на 49-тия Конгрес на БСП. За председател на НС на БСП бе номиниран Михаил Миков, а член на НС на БСП Янаки Стоилов и Евгеий Белий.