Проф. Мариела Модева проведе среща с културни дейци във Велинград

25.04.2019

На 25 април бе проведена среща с проф. д-р Мариела Модева и културни дейци от община Велинград, на която бяха поставени и коментирани въпроси за културата, културното наследство и образованието. 

Коментирани бяха държавните политики, по които бяха дадени мнения, както и предложения за промени. Предложенията бяха- развитието на културата да се превърне в приоритет.