БСП пред КНСБ: Хората до 26 години няма да плащат данък върху доходите си

Мар 26, 2021 Новини Избори 0 1507

26.03.2021

„С КНСБ имаме почти пълно съвпадение относно философията на преразпределение на публичните финанси. В продължение на тезата, че строго балансираният бюджет не трябва да бъде водеща цел на една икономическа политика бих допълнил, че нисък бюджетен дефицит означава пестене на пари, които трябва да се дадат на хората и на обикновения бизнес. Не е важно колко харчиш, а какъв е резултата. „ Това заяви водачът на БСП в Пазарджик Пламен Милев на среща с КНСБ.  От страна на левицата участваха още Кристиан Вигенин, Георги Гьоков, Димитър Данчев и Цветелина Пенкова.

Милев обясни, че философията на  финансовата политика на БСП е устойчиво социално-икономическо развитие с грижа за хората: „Хората трябва във всеки един момент да усещат, че имат пълната защита и подкрепа от държавата.Радвам се, че сме на еднакви позиции за премахване на максимално допустимо ниво на разходи по консолидираната фискална програма в размер на 40% от БВП съгласно Закона за публичните финанси.”

Финансовият експерт подчерта, че  трябва да се повиши ефикасността на публичните разходи, като БСП предлага политика в областта на управлението на публичните финанси, чиято цел е превръщане на публичните разходи във важен икономически инструмент  за стабилизация на икономиката – посредством държавни поръчки, инвестиции и гаранции, увеличаване на доходите на населението, а оттук ‒ на жизнения стандарт и благосъстояние.

„Сред основните цели на финансовата политика на БСП са: намаляване на бедността и неравенствата, преодоляване на задълбочаващите се регионални различия, както и продължаване процеса на фискална децентрализация. Ще въведем система на семейно подоходно облагане на доходите на физическите лица с прогресивна скала, като сегашната ставка от 10% се запазва за голяма част от работещите.”, каза Милев.

„В същото време младите хора до 26 годишна възраст няма да плащат данък върху доходите, а част от данъка върху доходите на физическите лица ще остава в полза на общините, където живеят тези, които го внасят. Ще намалим на 9% ДДС на всички храни и лекарства.”, заяви Пламен Милев.

Евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова  акцентира върху Европейския социален стълб. Тя подчерта 4-те приоритета: инвестиции в младите хора, борба с неравенствата, детска гаранция и инвестиции в иновациите.