Държавни гаранционни схеми в земеделието предлага БСП

01.07.2021

Ако говорим за ускорено възстановяване на икономиката няма как да изключим агро-икономиката като сектор със сериозен потенциал. Проблемите обаче също са сериозни. Чистата и качествена храна ще са въпрос номер едно в близко бъдеще и в Европа, и в света. За съжаление нашето земеделие стана роб на други схеми и трябва много бързо да премине през реформа и да бъде повишен делът на добавената му стойност, смята Драгомир Стойнев, водач на листата на „БСП за България“ в Пазарджишка област. Той проведе редица срещи на полето с производители на зеленчуци и житни култури, заедно с младия земеделски производител Димитър Жилков, който е под номер 16 в листата на „БСП за България“. 

Производителите са изключително незащитени при рискови ситуации, стана ясно от разговорите им. Затова БСП ще предложи Държавни гаранционни схеми за управление на риска и реакция при настъпване на неблагоприятни климатични или пазарни условия за земеделските стопани. Проблемите на поливното земеделие са сериозни, казаха зеленчукопроизводителите и настояха за държавна подкрепа за възстановяване на водопреносната инфраструктура. 

Унищожаването на зеленчукопроизводството е факт, загубата на потенциал в животновъдството – също. БСП е за балансирано развитие на отрасъла чрез производството на различни култури и отглеждане на животни.

Драгомир Стойнев имаше среща и с представителите на Кооперативния съюз в Пазарджик заедно със 7-та в листата - Полина Шишкова, която е кадър на Централния кооперативен съюз и депутат от 44-то Народно събрание. По време на срещата той представи идеите на социалистите за насърчаване обединяването в кооперативни вериги на доставка и преработка на храни. Собствеността на земята и  стопанската независимост на малки и средни ферми и производители трябва да остане, но те могат да действат много по-ефективно и да получат стимулиращо държавно подпомагане, ако са обединени в търговските си политики и действията си за излизане на по-големи пазари, както и при внедряване на иновации в земеделските стопанства, подчерта Стойнев. Земеделието и производството на храни могат да се превърнат в едни от най-бързо развиващите се отрасли, но при съответните реформи. За чисто земеделие има и достатъчен външен ресурс по програмата „От фермата до трапезата“, подчерта Стойнев. Според него това е бъдещето, но земеделците имат нужда от държавна подкрепа и мерки, за да преминат към чисто производство.