Община Септември

Председател на Общински съвет - Петя Николаева Цанкова

гр. Септември 4490, ул. "Георги Сава Раковски" 86

 

Община Септември се намира в Южна България и е една от съставните общини в Област Пазарджик. Има 15 населени места - 2 града и 13 села, с общо население 25 794 жители (01.02.2011). Общински център е град Септември.

Територията на община Септември, разположена между северните склонове на Родопите и предпланините на Средна гора, в най-западната част на Горнотракийската низина по долината на р. Марица, предлага благоприятни условия за развитието на туризъм.

В края на XIV и началото на XV век, арменски татари от Сараханската област слагат началото на ново село, наречено Саръханбей, върху останките на средновековното поселище със звучното име Загорово, намиращо се в днешната местност Керамитпара. В създаването му участват и българи. В течение на времето името Саръханбей се променя в Сарамбей. Това име селото и гарата, основана през 1873 год., носят до 1934 год., когато се преименуват в Сараньово. По-късно селото и гарата получават името Септември.

Град Септември  се образува през 1956 год. от сливането на с. Септември и гара Септември. През 1964г селището, поради кръстопътното си положение, увеличено население и като средище на стопански и културен живот е било обявено за град. Град Септември е най-западното селище в Пазарджишкото поле, чието землище е разположено между р. Марица и Родопите. Надморската височина на Септември е около 240 м. През бившето Саръханбей минавал Босненският или Адриатическият път.

Благоприятното географско положение, разнообразната и екологично съхранена природа, богатото културно-историческо наследство, разнообразните като капацитет и вид заведения за хранене и средства за подслон са важна предпоставка за развитието на различните видове туризъм - пешеходен и екотуризъм, културен, селски, винен, риболовен, ловен и др. Лозята и овощни градини, които са структуроопределящ подотрасъл на земеделието в общината. На територията на общината функционира специализирано предприятие за ремонт, рециклиране и производство на железопътна техника.

Землището е богато на води – чрез р. Марица  и изградените напоителни канали и не на последно място чрез подпочвените води. Още в стари летописи се споменава, че жителите на Саръханбей били земеделци, градинари и скотовъди. Един от факторите за интензивно развитие на населеното място, които  импулсира развитието е гарата, осигуряваща връзки и добър пазар. В миналото се е сеело предимно ръж, ориз, тютюн, дори и рози. Добре развито е било овощарството и лозарството. Сега основните отглеждани култури са: пшеница, царевица и зеленчуци.

Град Септември е най-големият кръстопът в западната част на Пазарджишкото поле. До голяма степен такъв е бил и през средните векове. Не случайно и тогава е бил считан за град.

В община Септември защитени територии и природни забележителности: Рида "Алабак" /Божовец/; Местността "Трънова лъка"; Защитена местност "Света Марина"; Защитена местност "Свети Георги". Тези местности са уникални с флората и фауната си.

През територията на общината преминава р. Марица и нейния десен приток Чепинска река. Покрай р. Марица съществуват водни площи, които са зарибени. Изградени са и няколко микроязовира - Ветрен, Карабунар, Славовица, Семчиново.

Неоценимо богатство на общината са термоминералните извори в околностите на с. Варвара и с. Ветрен дол с температура на водата над 720 С. Около изворите е оформена вилна зона Варварски минерални бани. Забележителни тук са старите минерални бани с лечебните свойства на водата.

Наред с природните забележителности, община Септември е известна с винарските си изби /Ветрен, Виноградец и Септември/.

На територията на общината са регистрирани над 200 археологически паметници от различни исторически епохи. Проучванията през последните 15 години доведоха до откриването на голям търговски център  Емпорион Пистирос - изиграл огромна роля в икономическия и културния живот на древна Тракия.

В селищата, разположени по северните склонове на Родопите са открити останки от средновековни крепости - Семчиново, Варвара, ранно-християнската базилика в с. Варвара, множество средновековни църкви и параклиси.

В прохода Траянови врата /Паланката/, намиращ се на около 2 км. от гр. Ветрен, на 17.08.986 се е състояла историческата битка между българската войска, предвождана от цар Самуил и византийската армия на император Василий II.

В с. Карабунар се намира вкопаната древна църква "Св. Йоан Предтеча" с уникални дърворезби от Самоковската школа. Иконостасът е сред най-ранните творби на тази известна школа, а църквата е обявена за паметник на културата.

Село Славовица, общ. Септември, е родното място на Александър Стамболийски - създател на Земеделския съюз в България и Министър-председател в периода 1920 - 1923 г. В Знак на признателност към неговото дело през 1958 г. се създава музей "Александър Стамболийски", включващ родната му къща, вилата му, паметник-костница на хълма Янини грамади и музейна експозиция в читалището.

В читалището на гр. Ветрен се съхранява урна с пръст от гроба на Ламартин - виден френски поет, дипломат и държавник, който е посетил селото през 1832 г.

В гр. Септември се намира родната къща на Георги Христович - основател на Българския ловно-рибарски съюз, създател и първи редактор на сп. "Природа".

В гр. Септември се намира и Археологическия музей, в който най-голям интерес представлява открития каменен надпис на старогръцки език от археологическите разкопки на Емпорион Пистирос. Нумизматичната сбирка от монети на тракийски владетели е една от най-богатите в света. Музеят е притежател и на най-голямата колективна находка от сребърни и златни монети на македонските владетели Филип II, АлександърIII Велики и др.

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи